Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on yrityksen henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Tietosuoja

FinAround Oy:n asiakastiedot tallennetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme henkilötietolainsäädännön puitteissa. Tiedot
säilytetään järjestelmässämme ja henkilötietoja käytetään asiakkaan informoimiseksi varattuun matkaan liittyvissä asioissa sekä
markkinoinnissa. Yhteistyökumppaneillemme (laiva-, lentoyhtiöt, hotellit, bussiyhtiöt) luovutetaan vain kunkin tahon tarvitsemat tiedot.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, muutoin kuin edellä sanotussa tarkoituksessa ja Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Rekisterinpitäjä Finaround Oy Luhtialankatu 20 A, 13220,
Hämeenlinna, Suomi tietosuoja@pikavuoromaailmanympari.fi Tel. +358 40 543 3218

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Jani Laine Tel. +358 40
5433 218 tietosuoja@pikavuoromaailmanympari.fi

Rekisterin nimi
Finaround Oy: asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on
asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen
henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin,
tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden
mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen
perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää tarpeellisuuden mukaan
seuraavia tietoja asiakkaista:

* Etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
syntymäaika, sukupuoli, kieli, kansalaisuus, passinnumero ja
voimassaoloaika
* Organisaatio ja asema
* Organisaation osoitetiedot
* Yhteysloki
* Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä: ostopäivä, ostopaikka,
ostosten loppusumma, maksutapa, ostettu tuote tai palvelu
* Asiakaspalautteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteetRekisteri koostetaan
rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla
olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista
lähteistä. Tietoja saadaan myös alihankkijoilta, jotka liittyvät
palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen (mm. laiva- ja lentoyhtiöt).
Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin
ensiksi mainittuja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja voidaan siirtää EU:n
sisällä ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän
palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. Palvelun
toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät
tiedot palvelun tarjoajalle, esim. passitiedot lentoyhtiölle.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai
markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet manuaalisesti tallennetut tiedot:
Finaround Oy huolehtii toimitilojensa turvallisuudesta
tietosuojapolitiikkansa mukaisesti. Finaround Oy:n henkilökuntaa
ohjeistetaan ja opastetaan aktiivisesti tietosuoja-asetukseen
liittyvissä asioissa. Ainoastaan salassapitositoumuksen
allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti
tallennettuja asiakastietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Finaround Oy:n työntekijöillä on oikeus
käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin käyttäjällä
on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on
allekirjoittanut salassapitosopimuksen.Järjestelmä on suojattu
palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja
järjestelmään.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus Asiakkaalla on henkilötietolain
mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle
henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja
luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.
Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla
yhteyttä Finaround Oy.

Pikavuoro Maailman Ympäri

Pikavuoro maailman ympäri

Matka- ja tilausajopalvelut Finaround Oy